หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 มิ.ย. 2561
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางขอม หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง0 ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.ศรีจุฬา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ส.ค. 2562 ]ซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๑ ตัว และเก้าอี้พนักแบบล้อหมุนรอบตัว จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวอยบ้านนายประสิทธิ์ ทรัพย์สนอง หมู่ที่ ๘ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๓๕ ตร.ม. (รายเอียดตามแบบ อบต.ศรีจุฬา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองหนึ่ง-ไผ่แถว หมู่ที่ ๑๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตร. ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.ศรีจุฬา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวนศรีจุฬา หมู่ที่ ๙ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.ศรีจุฬา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางขอม หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง0 ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.ศรีจุฬา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ก.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ , เสียงตามสาย , หอกระจายข่าว ภายในตำบลศรีจุฬา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒ เดือน ๆ ละ ๙,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2562 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางขอม หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง0 ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.ศรีจุฬา) [ 23 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุการศึกษา และสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านกำแพงเศียร จำนวน ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11
 
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท์/โทรสาร : 037-388209
จำนวนผู้เข้าชม 721,873 เริ่มนับ 4 มิ.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com