หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 มิ.ย. 2561
 
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562   3 ม.ค. 2562 148
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562    9 พ.ย. 2561 259
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการติดต่อทาง facebook และ e-mail   24 ต.ค. 2561 157
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด สร้างวินัยการใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า    1 ก.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผ่นพับการจดทะเบียนยพาณิชย์   30 มิ.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผ่นพับการจัดการน้ำเสียในชุมชน   30 มิ.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคเอดส์   30 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพัฒนาบุคลากร   29 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   29 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันการรับสินบน   29 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   29 มิ.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   29 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   29 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ   29 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2   26 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3   26 มิ.ย. 2562 13
สขร.   รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562   24 มิ.ย. 2562 22
สขร.   รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562   24 มิ.ย. 2562 20
สขร.   รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562   24 มิ.ย. 2562 16
สขร.   รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562   24 มิ.ย. 2562 8
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท์/โทรสาร : 037-388209
จำนวนผู้เข้าชม 723,530 เริ่มนับ 4 มิ.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com