หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 มิ.ย. 2561
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562   3 ม.ค. 2562 139
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562    9 พ.ย. 2561 241
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการติดต่อทาง facebook และ e-mail   24 ต.ค. 2561 149
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด สร้างวินัยการใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า    1 ก.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผ่นพับการจดทะเบียนยพาณิชย์   30 มิ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผ่นพับการจัดการน้ำเสียในชุมชน   30 มิ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคเอดส์   30 มิ.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพัฒนาบุคลากร   29 มิ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   29 มิ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันการรับสินบน   29 มิ.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   29 มิ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   29 มิ.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   29 มิ.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ   29 มิ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2   26 มิ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3   26 มิ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อการลด คัดแยกการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในชุมชน ภายใต้แผนรณรงค์\"แยกก่อนทิ้ง\"   30 ม.ค. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าว อบต.ศรีจุฬา เรื่อง การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562   3 ม.ค. 2562 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา ร่วมสนับสนุนนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม \"น้ำสะอาดไม่ต้องมีแคปซีล\"   7 ธ.ค. 2561 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ประจำปี 2561   22 พ.ย. 2561 82
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท์/โทรสาร : 037-388209
จำนวนผู้เข้าชม 631,451 เริ่มนับ 4 มิ.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com