หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)