หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 28 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 28 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 28 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
  (1)     2