ท่านต้องการให้ อบต.ศรีจุฬา พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
การสื่อสารภายในตำบล ( 2 )
40.00%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 1 )
20.00%
ถนนสาธารณะ ( 1 )
20.00%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 1 )
20.00%
น้ำประปา ( 0 )
0.00%